Вебінар
Введення нового РФЛП для позитронно-емісійної томографії до переліку препаратів, що випускаються

відбувся
24 січня 2022, 13:00-15:00
залиште
відгук про захід